You are here

Sự Sống Đời Đời (4)

Sự Sống Đời Đời (4)

Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Chúa Trời Cùng Chúa Giê-su Christ

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong mấy kỳ vừa rồi, ta đã thấy rằng sự sống đời đời gồm có 2 phần: sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Sự sống đời đời hiện bây giờ là cuộc sống mới tràn đầy công nghĩa, vui vẻ, bình yên sống cùng với Chúa Trời. Chỉ có những người Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su mới được ban cho một cuộc sống mới như vậy. Trong tương lai khi Chúa Giê-su trở về thế gian này vào ngày sau cùng thì Chúa sẽ cho những Tín Đồ chân chính của Chúa được sống lại, đó mới chính là sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

Sự sống đời đời hiện bây giờ là bằng chứng của sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Nếu bây giờ chúng ta đã được một cuộc sống mới như vậy, thì ta biết chắc rằng tương lai ta hẳn được sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng; ngược lại nếu bây giờ ta không có một cuộc sống mới công nghĩa, bình yên, vui vẻ, sống cùng với Chúa Trời, thì trong tương lai ta hẳn không được sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

Tại vì cuộc sống mới này là quan trọng như thế, hôm nay ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về sự sống đời đời hiện bây giờ của người Tín Đồ Cơ Đốc.

Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Chúa Trời Chân Thật Duy Nhất Cùng Giê-su Christ

Trong Tin Lành theo Giăng có ghi rằng sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ.

Giăng 17:3. 3Vả, sự sống đời đời là nhận biết Cha, là Chúa Trời chân thật duy nhất, cùng Giê-su Christ, là đấng mà Cha đã sai đến.

Câu Kinh Thánh này là nằm trong bài cầu nguyện của Chúa Giê-su ở Tin Lành theo Giăng chương 17. Chúa biết trước rằng mình sẽ bị bắt, bị đóng đinh trên cây thập tự, và Chúa cầu nguyện cho các môn đồ của mình rằng sau này họ sẽ hợp nhất thương yêu lẫn nhau. Trong câu này Chúa nói rằng sự sống đời đời tức là nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ.

Các bạn có cảm thấy ngạc nhiên về câu nói này không? Các bạn có tin rằng khi ta nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ, thì cuộc sống của ta trên thế gian này sẽ trở nên tốt đẹp vui vẻ đến nỗi được gọi là sự sống đời đời không? Chắc là khó tin quá, phải không?

Ý Nghĩa Của “Nhận Biết”

Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn từng bước một. “Nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ” có nghĩa là gì?

Hai chữ “nhận biết” trong câu Kinh Thánh này mang một ý nghĩa rất sâu xa, khác với ý nghĩa thông thường của “nhận biết”.  “Nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ” thì không phải chỉ là sự hiểu biết trong trí óc thôi.

Hiểu biết trong trí óc là như thế nào? Chẳng hạn như ta biết làm toán cộng, trừ, nhân, chia, ta biết địa lý của Á Châu, Mỹ Châu, Âu Châu, ta biết rằng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bổn và Hàn Quốc thì ở Á Châu, nước Mỹ thì ở Bắc Mỹ Châu, nước Pháp thì ở Âu Châu. Những điều này là sự hiểu biết trong trí óc, mà “nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ” không phải chỉ là hiểu biết trong trí óc như vậy.

“Nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ” không phải chỉ là hiểu biết rằng Chúa Trời là chân thật duy nhất, Chúa Giê-su Christ là Con một của Chúa Trời, và Chúa chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho người đời. Những điều này là chân thật và rất tốt, hiểu biết những điều này rất là quan trọng, nhưng sự hiểu biết như vậy chỉ là hiểu biết trong trí óc thôi, chứ không phải là “nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ”.

Từ ngữ “nhận biết” trong nguyên văn Hy-lạp là “ginw,skw” (đọc là ghi-nu-si-khu). Chữ “ginw,skw” này là nói về sự nhận biết bằng kinh nghiệm, có nghĩa là ta đạt được sự nhận biết qua kinh nghiệm, sau khi ta kinh nghiệm một điều gì thì ta mới nhận biết được điều đó.

Thí dụ: Khi người ta đọc sách nói về nước Canada, họ biết rằng nước Canada là ở phía bắc của nước Mỹ, một phần lãnh thổ của Canada nằm trong vùng Bắc Cực, và thời tiết khí hậu thì rất lạnh, thời tiết mùa đông ở Canada lạnh tới 25 độ âm, có khi tới 40 độ âm. Tất cả những điều này là thuộc về sự hiểu biết trong trí óc. Nhưng nếu họ chưa từng sống ở Canada, thì họ chưa từng kinh nghiệm mùa đông của Canada là ra sao, họ chưa thật sự kinh nghiệm 25 độ âm và 40 độ âm là lạnh tới dường nào. Hiểu biết của họ chỉ là hiểu biết trong trí óc thôi, chứ không phải là nhận biết qua kinh nghiệm. Ngược lại những người đã từng sống ở Canada thì đã kinh lịch thời tiết 25 độ âm và 40 độ âm là ra sao, họ kinh lịch mùa đông của Canada là lạnh tới dường nào. Đó là nhận biết qua kinh nnghiệm. Nhận biết qua kinh nghiệm thì sâu xa hơn sự hiểu biết trong trí óc.

Trong Kinh Thánh, chữ “ginw,skw” (nhận biết) thường được dùng để mô tả mối quan hệ mật thiết giữa vợ chồng, hay là giữa ba má và con cái, hoặc là giữa bạn thân. Thí dụ trong Tin Lành theo Lu-ca chương 1, khi thiên sứ đến báo tin cho Ma-ri rằng nàng sẽ chịu thai và sanh một con trai, thì Ma-ri trả lời rằng (trong Lu-ca 1:34), “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” Hai chữ “nhận biết” trong câu này chính là chữ “ginw,skw” trong nguyên văn Hy-lạp, ấy là nói về mối quan hệ mật thiết. Ma-ri nói rằng nàng chưa có mối quan hệ mật thiết với người nam nào, làm sao mà nàng chịu thai được. Lúc đó Mari đã được hứa gả cho Giô-xép rồi, nàng là vị hôn thê của Giô-xép, thì nàng hẳn biết Giô-xép là ai, nhưng nàng và Giô-xép chưa hề ăn ở với nhau, nàng chưa có quan hệ mật thiết với Giô-xép, bởi vậy nàng không nhận biết Giô-xép.

Nói tóm lại, trong câu Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su nói rằng “sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất và Giê-su Christ”, Chúa đang nói về nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ qua kinh nghiệm. Khi ta nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su qua kinh nghiệm thì có nghĩa là ta có mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su.

Sự Sống Đời Đời Là Mối Quan Hệ Mật Thiết Cùng Với Chúa Trời Và Chúa Giê-su Christ

Bởi vậy sự sống đời đời là mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Nếu bây giờ ta có mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su, đó chính là sự sống đời đời trên thế gian này.

Thông thường ta chỉ nghĩ rằng tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, vâng theo lời dạy của Chúa, như vậy thì ta được sự sống đời đời, ta không bị hư mất trong lửa hừng của địa ngục. Chúng ta nghĩ rằng Chúa Trời thì thật cao ở trên trời, còn chúng ta thì thấp hèn ở mặt đất này, chúng ta không hề nghĩ đến ta có thể đạt được mối quan hệ mật thiết cùng với Ngài.

Nhưng một mặt khác, tại sao mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ lại có thể làm cho cuộc sống của ta hiện bây giờ trên thế gian này trở nên tốt đẹp đến nỗi được gọi là sự sống đời đời ư? Khó tin quá! Phải không?

Bây giờ để chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ là như thế nào.

Mối Quan Hệ Giữa Cha Và Con Cái

Giăng 1:12. 12Nhưng hễ ai đã nhận ngài, thì ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh ngài,

Chữ “ngài” trong câu này chỉ về Chúa Giê-su Christ. Câu Kinh Thánh này nói rằng khi ta tin vào Chúa Giê-su thì Chúa sẽ ban cho ta quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời. Bởi vậy ta có mối quan hệ rất mật thiết cùng với Chúa Trời, Chúa Trời là Cha của ta, ta là con cái của Ngài.

Đức Cha trên trời trông nom mọi điều cần thiết cho thân thể và tâm hồn ta. Nếu Chúa Trời vui lòng trông nom những con chim bay trên trời, những hoa cỏ ngoài đồng, thì há chẳng Ngài không trông nom chúng ta sao? Chúng ta là con cái của Chúa Trời, chúng ta thì quí trọng hơn loài chim và các hoa cỏ rất nhiều! Cho nên ta không cần lo lắng về những việc ăn uống và áo quần, Đức Cha sẽ cung cấp cho ta, ta chỉ cần trước hết tìm cầu nước Chúa Trời và công nghĩa của Ngài.

Đối với tôi, mối quan hệ cùng với Chúa Trời thì còn mật thiết hơn mối quan hệ với ba má nữa. Ba má tôi rất thương tôi, nhưng họ không cảm thông với tôi như Đức Cha trên trời cảm thông với tôi vậy. Khi tôi buồn, ba má cũng an ủi tôi và khuyến khích tôi, nhưng họ không thể nào đi sâu vào trong lòng tôi để khuyên giải tôi như Đức Cha vậy. Đức Cha hướng dẫn dìu dắt tôi, khi tôi không hiểu nên làm chi mới phải, tôi luôn luôn đến trước mặt Đức Cha cầu xin Ngài giúp đỡ tôi. Khi tôi yếu ớt thì Đức Cha ban cho tôi năng lực. Khi tôi phạm tội lỗi  thì Đức Cha khiển trách tôi. Nhưng chính sự khiển trách này cũng ngọt bùi biết bao, chính vì Chúa Trời khiển trách tôi, điều đó chứng tỏ rằng Ngài là Cha tôi, cho nên Ngài mới khiển trách con cái của Ngài vậy. Trong “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền” tôi đã kể lại những sự kiện Chúa Trời dìu dắt giúp đỡ tôi trong giờ phút khó khăn nhất.

Chúng Ta Là Các Em Của Chúa Giê-su Christ

Hơn nữa nếu Chúa Trời là Cha của chúng ta, thì chúng ta là các em của Chúa Giê-su Christ. Tôi trước kia chưa hề nghĩ đến điều này, mãi đến một hôm tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy chính Kinh Thánh giảng dạy như vậy, tôi mới chợt thấy rằng, “Ủa, Chúa Giê-su là anh của tôi à? Tôi thật là bất xứng! Tôi là người tội lỗi xấu xa, Chúa Giê-su thì công nghĩa thánh sạch nhân từ, tôi chỉ xứng đáng làm nô lệ cho Chúa, ngài là Chúa, là Vua của đời tôi, tôi không dám nghĩ rằng tôi là đứa em của ngài.”

Hê-bơ-rơ 2:11 - 12. 11Vì đấng làm cho nên thánh và những kẻ được trở nên thánh sạch đều bởi cùng một Cha mà ra, cho nên ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, 12ngài phán rằng: “Tôi sẽ truyền Danh Chúa cho anh em tôi,”

“Đấng làm cho nên thánh” chính là Chúa Giê-su Christ, Chúa có quyền năng làm cho tội nhân chúng ta trở nên thánh sạch. Chúa chịu chết để chuộc tội cho ta, huyết báu của Chúa rửa sạch hết thảy tội lỗi của ta, và Chúa còn ban cho ta Thánh Linh ngự trong lòng ta để giúp đỡ ta sống một cuộc đời trong sạch thánh khiết. Câu Kinh Thánh này dạy rằng đấng làm cho nên thánh tức là Chúa Giê-su, và những kẻ được trở nên thánh sạch tức là tội nhân chúng ta, đều bởi cùng một Cha mà ra. Chúa Giê-su Christ và chúng ta có cùng một Đức Cha ở trên trời, cho nên Chúa Giê-su là anh của ta, và Chúa không ngần ngại gọi chúng ta là anh em của ngài. Và Chúa sẽ truyền Danh của Chúa Trời cho chúng ta.

Các bạn thấy chưa? Kinh Thánh giảng dạy một cách rõ ràng minh bạch rằng người Tín Đồ Cơ Đốc là con cái của Chúa Trời, là em của Chúa Giê-su. Hết thảy Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su đều là anh chị em trong cùng một gia đình lớn. Các bạn có muốn sống trong một gia đình lớn như vậy không?

Chúng Ta Là Bạn Hữu Của Chúa Giê-su Christ

Giăng 15:14 – 15. 14Nếu các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. 15Ta chẳng gọi các ngươi là nô lệ nữa, vì nô lệ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe từ nơi Cha ta.

Nhiều năm về trước khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi xúc động quá mà chảy nước mắt ra. Chúa Giê-su mua chuộc tôi về, nhưng Chúa không coi tôi là nô lệ của Chúa, Chúa gọi tôi là bạn hữu của Chúa. Và Chúa sẽ cho tôi biết mọi điều mà Chúa đã nghe từ nơi Đức Cha. Chúa ơi, Chúa ơi, con không xứng đáng làm bạn hữu của Chúa, con chỉ muốn làm nô lệ để phụng sự Chúa thôi!

Các bạn có muốn nhận được khải thị của Chúa Giê-su về những điều mà Chúa đã nghe từ nơi Đức Cha không? Không chừng các bạn nghĩ rằng đó chỉ là thần thoại thôi, những chuyện như vậy chỉ xảy ra mấy ngàn năm về trước, ngày nay đâu có những chuyện như vậy, ngày nay ai lại nhận được khải thị của Chúa Giê-su nữa? Các bạn có nghĩ như vậy không? Để tôi nói cho các bạn nghe, ngày nay Chúa Giê-su vẫn nói chuyện cùng các anh em bạn hữu của Chúa y như hồi xưa vậy.

Trước khi chồng tôi và tôi đi rao truyền Tin Lành, lúc đó chúng tôi cùng làm việc ở Canada. Có một lần Hội Thánh chúng tôi có một buổi họp, trước buổi họp ông mục sư bảo tôi hãy sửa soạn giải đáp những câu hỏi mà người ta nêu ra trong buổi họp. Tôi ngần ngại sợ hãi lắm, bởi vì không có thì giờ để sửa soạn, và tôi cũng sợ rằng kiến thức của tôi không đủ để trả lời những câu hỏi của người ta. Nhưng tôi không muốn từ chối ông mục sự, tôi chỉ có cầu nguyện xin Chúa Trời giúp đỡ tôi. Khi đến phiên tôi giải đáp những câu hỏi thắc mắc thì lời giải thích tự nhiên đến vào đầu óc tôi. Những lời giải thích đó là vượt quá tầm hiểu biết của tôi, tại sao bất thình lình tôi hiểu biết những điều đó? Sau đó, tôi sợ quá, tôi không biết tôi có nói sai hay không. Rồi tôi thấy ông mục sư hình như rất hài lòng, tôi cũng yên tâm một chút.

Tôi cứ nhớ mãi chuyện này, mãi đến vài năm sau khi chồng tôi và tôi đã rời khỏi Canada để theo học khóa huấn luyện Kinh Thánh ở Hong Kong do mục sư Trương Hy Hòa giảng dạy, một hôm tôi đang học ở nhà, tôi chợt thấy rằng bài học đó chính là nói về những điểm mà tôi giải thích trong buổi họp kia vài năm về trước. Lời giải thích của tôi vài năm về trước thì giống y hệt như bài học đó, nhưng vài năm về trước tôi chưa học bài đó, thì từ đầu mà tôi hiểu biết những điều đó? Tôi biết rằng ấy chính là Chúa Giê-su đã chỉ dẫn trực tiếp cho tôi biết! Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao Chúa lại ban một ân huệ quá lớn lao cho nô lệ của Chúa vậy!

Ngoài ra chồng tôi từng kinh lịch nhiều lần Chúa Trời giảng dạy chỉ dẫn anh một cách trực tiếp về những điều anh nên làm.

Các bạn có muốn kinh lịch những chuyện như vậy không? Chúa Trời và Chúa Giê-su không thiên vị ai cả, ai cũng có thể kinh lịch được những chuyện này miễn là bạn hết lòng hết sức vâng theo điều răn của Chúa Giê-su. Mà điều răn của Chúa Giê-su là gì?

Giăng 15:12. 12 “Đây là điều răn của ta: Các ngươi hãy yêu thương nhau tựa như ta đã yêu các ngươi vậy.”

Khi Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta thương yêu lẫn nhau, cũng như Chúa đã yêu chúng ta vậy thì đó là vâng giữ điều Chúa dạy. Nhưng Chúa Giê-su đã yêu chúng ta như thế nào? Chúa đã hy sinh sinh mạng của mình để cứu vớt ta, cho nên nếu ta thật sự thương yêu nhau cũng như Chúa đã yêu chúng ta vậy thì ta phải sẵn sàng hy sinh sinh mạng của mình để giúp đỡ anh chị em Tín Đồ. Đó mới là tình thương yêu của Chúa Giê-su.

Mối Quan Hệ Hợp Nhất

Ngoài ra Tín Đồ Cơ Đốc còn có thể hiệp làm một với Chúa Trời và Chúa Giê-su nữa.

Giăng 14:20. 20 “Vào ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.”

Giăng 14:23. 23Chúa Giê-su đáp rằng: “Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng với người và ở trong người.”

Qua hai đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su giảng dạy rằng nếu ta thật sự yêu mến Chúa, thì ta vâng giữ lời của Chúa. Khi ta vâng giữ lời của Chúa Giê-su thì Đức Cha sẽ thương yêu chúng ta, rồi Đức Cha và Chúa Giê-su đều đến ở bên trong ta. Chúa Giê-su ở trong Đức Cha, còn chúng ta thì ở trong Chúa Giê-su, và Chúa cũng ở trong ta. Các bạn hãy ngẫm nghĩ coi, như vậy thì có nghĩa là Đức Cha, Chúa Giê-su và chúng ta đều hiệp làm một rồi! Ta có mối quan hệ hợp nhất với Đức Cha và Chúa Giê-su Christ.

Chúng ta chỉ là những người tội nhân xấu xa thấp hèn, mà ta được hiệp làm một với Chúa Trời là Đấng sáng tạo ra vũ trụ vạn vật! Điều đó thì vinh diệu thay! Điều đó thì làm cho tôi bàng hoàng kinh ngạc!

Nếu thật sự Chúa Trời ở trong ta và ta cũng ở trong Ngài, thì người đời sẽ nhận xét được điều này ngay lập tức. Nhiều năm về trước, chồng tôi và tôi đến phụng sự tại một hội thánh. Chúng tôi vừa mới đến nơi, còn chưa đến ngày Chúa Nhật thì hội thánh có tổ chức một buổi họp. Buổi họp đó chia ra hai nhóm, một nhóm cho các anh em Tín Đồ, nhóm kia cho các chị em Tín Đồ. Trước khi buổi họp bắt đầu, chồng tôi đi vào phòng họp trước. Trong phòng họp chỉ có một anh trẻ tuổi, chồng tôi chào hỏi anh này, không ngờ anh này hoảng sợ, chạy vụt ra ngoài. Anh này chạy ra ngoài kiếm được người vợ mình và nói với vợ rằng, “Anh vừa mới gặp một ông thánh, ông này thánh sạch thiêng liêng quá, anh thấy mà run sợ, anh không dám đứng trước mặt ông đó!” Ấy là tại vì vinh diệu của Chúa Trời đã được bày tỏ ra qua chồng tôi, vinh diệu này khiến anh này run sợ. Nhưng sau cùng anh này cũng bình tĩnh lại, anh thấy rằng thật ra chồng tôi rất hiền lành. Lúc đó anh này còn chưa phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời, vài tháng sau anh này ăn năn hối cải tội lỗi của mình, rồi chịu phép báp-tem, phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa Trời.

Sau khi các bạn nghe những câu chuyện này, các bạn có muốn kinh lịch những chuyện tương tự như vậy không? Chúa Trời rất chân thật và gần gủi với những người tìm cầu Ngài. Khi các bạn kinh lịch được lòng nhân từ thương xót và chân thật thiêng liêng của Chúa Trời, thì các bạn sẽ thấy rằng có một mối quan hệ mật thiết với Ngài là quí giá ngọt bùi biết bao! Tất cả vinh hoa phú quí hưởng lạc giàu sang trên đời này cũng không bằng cuộc sống cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Cho dù đường đời nghèo khổ gian nan, nhưng Chúa Trời và Chúa Giê-su đi cùng với ta và an ủi giúp đỡ ta, cuộc sống trên cõi trần này cũng trở nên sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng vậy!

 

 

(c) 2012 Christian Disciples Church